Gazda Group 01 Sp. z o.o.
z siedzibą w Pszczynie, ul. Bielska 31c, kod 43-200 Pszczyna,
wpisana do Krajowego rejestru Sadowego pod nr KRS 0000697061
przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

REGON: 368448327
NIP: 6381828169
Kapitał zakładowy 10 000 zł
designed & powered by: cloudsofthouse.com